Masat ndaj Covid-19

Rregulat pë klientët në Big Market

Hyr në supermarket

sipas udhëzimit,

dezifekto duart

Përdor Doreza

dhe Maskë

Ruaj Distancën

me punonjësin,

klientin dhe kasierin

Respekto

sinjalistikën

te kasa

Qëndroni në radhë

mbroni veten!

I dashur klient, Dorezat

rekomandohen edhe kur bëni pazar!

I dashur klient, ruaj distancën

1.5 metër me qytetaret e tjerë në market!

I dashur klient, përdorimi i maskës

Mbron ju dhe punenjësit tan!

Ju lutem respektoni rregullat e mësipërme për të qënë të gjithë të sigurt!